Goldenklubben Västmanland
Styrelsen

STYRELSEN 2023

ORDFÖRANDE


Lena Gillberg


070-677 08 36


gillberg.lena@gmail.com

SEKRETERARE


Alexandra Kivelä


073-645 48 60


allis.kivela@gmail.com

UTSTÄLLNINGS-ANSVARIG


Eva Carlin


073-987 67 09


tornseglaren@gmail.com

UTBILDNINGS-ANSVARIG


Pia Packalén


073- 829 73 18


benapis@live.se

FUNKTIONS- OCH MENTALITETS-ANSVARIG


Susanne Ljunggren


070-515 98 31


ljunggren.sus@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE


Eva Carlin


073-987 67 09


tornseglaren@gmail.com

KASSÖR


Ingegerd Eriksson


070-34 63 288


jbdeyingegerd@gmail.com

JAKTANSVARIG


Anitha Wikström


070-694 05 63


anithaw@hotmail.com

INFORMATÖR


Alexandra Kivelä


073-645 48 60


jagarstugans@gmail.com

SUPPLEANTER


Ann-Sofie Svenman


Susanne Bolander


Susanne Ljunggren

WEBMASTER


Alexandra Kivelä


jagarstugans@gmail.com